GE AV DINA PENGAR

Vill du bidra ekonomiskt?

Vårt arbete är baserat på frivilliga gåvor. Om du vill bidra ekonomiskt till Folkungakyrkans arbete kan du enklast göra det genom att använda vårt postgiro 41 08 52-8, eller ge en ekonomisk gåva i samband med gudstjänsterna.

Folkungakyrkans inredningsfond

Du kan också bidra specifik till ”Folkungakyrkans inredningsfond”, vars mål är att samla in pengar som ska användas till inredning av vår nya kyrka, möbler, ljud och ljus mm. Du kan när som helst ge en gåva till fonden via Folkungakyrkans plusgirokonto 41 08 52-8 , märkt med ”Folkungakyrkans inredningsfond”.

Bidra direkt via kontokort

Via formuläret kan du ge en gåva online.

Ge en gåva online med VISA eller MasterCard

Ge en gåva till Elimkyrkans arbete