KOM PÅ GUDSTJÄNST

Varje söndag firar vi flera gudstjänster i Elimkyrkan Stockholm. Det är en möjlighet att möta Gud mitt i Stockholm.

Vad händer i en gudstjänst?

Gudstjänsten innehåller musik och lovsång, bön och praktiskt undervisning från Bibeln. Men det är något mer än så. När människor möts för att söka Gud så närmar sig också Gud oss, säger Bibeln.  Vi erbjuder oss alltid att be tillsammans med dig om du vill. Alla gudstjänster är offentliga, öppna för vem som helst att besöka, oavsett tro.

Kraftcentrum för vardagen

Vi vill att gudstjänsten ska vara en möjlighet för dig att möta Gud mitt i Stockholm, få höra ett tilltal från Gud, fyllas av ny kraft, uppmuntran och tro för din vardag. Att regelbundet träffas med andra människor kring Bibeln, vända sig till Jesus med bön, sång och tillbedjan är en viktig dimension av den kristna livet.

Flera gudstjänster varje söndag

Elimkyrkan Stockholm firar oftast fem gudstjänster varje söndag, på svenska, ryska, amarigna, engelska och franska. Vi är övertygade om att kyrkan måste finnas nära människor, att den behöver möta olika typer av behov, och att vi lättare kan växa och hitta vår plats när vi tillhör en mindre grupp.

I en stad som Stockholm – som har en mångfald av språk, kultur och uttryckssätt – behövs många olika slags kyrkor. Därför samarbetar vi gärna med andra. Vi vill stötta och uppmuntra nya kyrkor att startas över hela staden.

Folkungakyrkan

Gudstjänst söndagar kl 11:00 på Folkungagatan 90, T-bana Medborgarplatsen. Kyrka för barn i alla åldrar. Tolkning till engelska / Translation into English available.

Elimkyrkan Skärholmen

Gudstjänst första tre söndagarna i månaden klockan 11:00 i Skärholmen centrum, T-bana Skärholmen. Samling för barnen samtidigt.

Yewongel Berhan Church

Gudstjänst på amarigna söndagar klockan 16:00 på på Folkungagatan 90, T-bana Medborgarplatsen

Elimkyrkan Västerort

Gudstjänster i Hallonbergen Centrum varannan söndag klockan 16:00, T-bana Hallonbergen

Kongolesisk gudstjänst – Ambassadeur du Christ

Gudstjänst på franska söndagar klockan 15:00 på Folkungagatan 90, T-bana Medborgarplatsen

Ryska evangeliska kyrkan

Gudstjänst på ryska söndagar klockan 14:00 på Folkungagatan 90, T-bana Medborgarplatsen

Lighthouse Christian Fellowship

Gudstjänster på engelska varannan söndag klockan 18:00 i Kungshamra, T-bana Bergshamra