GÖR ETT MEDVETET VAL

Gud ber dig fatta ett medvetet val

Tre dagar efter att Jesus dog på korset gav Gud honom livet tillbaka. Och kristna tror att han lever idag. Vi kan kommunicera med Gud genom Jesus, få förlåtelse för vår synd och finna den mening med vårt liv Gud tänkt från början. Men vi är inte tvingade. Du väljer själv. För det är ditt liv. Men Gud ber dig fatta ett medvetet val. Det finns tre steg du kan ta om du vill inleda en relation med Gud genom Jesus.

Tre steg till att lära känna Gud

Det första är att medge att vi inte har kontakt med Gud. Vare sig vi medvetet har vänt honom ryggen eller ignorerat honom måste vi erkänna att vi behöver en medlare som ger oss kontakt med Gud igen. Vi behöver också medge att vår synd är något allvarligt i Guds ögon och be om förlåtelse.

Det andra är att överlåta vårt liv till Gud. När vi ser på vad Jesus gjort för oss på korset, ser vi att han har tagit de konsekvenser som vi förtjänar. Men när vi väljer att vända oss till Gud förlåter han våra synder och andas nytt liv i oss. Då får vi kontakt med Gud igen, och han fyller vårt innersta med den Helige Ande.

Det tredje vi kan göra är att följa Jesus varje dag. Kristen tro är inte en privatsak, utan Gud är intresserad av att leda oss på varje område i livet. Det andliga är inte skiljt från det vardagliga. Relationen med Jesus är något som bär oss, utmanar vår bekvämlighet och hjälper oss växa som människor hela livet, i familjen, i skolan och på jobbet. Gud vill forma oss och förverkliga sina goda planer för vårt liv.

Vad ska jag säga till Gud?

Om du vill ta de här stegen och inleda en relation med Gud, kan du säga de här orden som en bön:

“Gud, förlåt mig för att jag inte har följt din vägledning och levt på det sätt du skapat mig för. Jesus, jag lämnar mitt liv till dig. Tack för att du har tagit konsekvenserna för mina synder och dött i mitt ställe. Helige Ande, jag vill öppna mitt liv för din kraft. Kom och fyll mig med din närvaro så att jag kan leva ett liv som ärar Gud.”

Hur lär man känna Gud?