HUR LÄR MAN KÄNNA GUD ENLIGT KRISTENDOMEN?

Hur kan jag utveckla relationen till Gud?

Kanske har du frågor kvar kring kristendomen och kristen tro. Kanske vill du fortsätta utveckla relationen med Gud. Gud är en person som du kan lära känna bättre. Hur kan man i sådana fall gå vidare? Precis som en växt behöver ljus, vatten och syre kan din tro växa genom Bibeln, bönen och kontakten med andra kristna.

1. Bibeln – ord som förvandlar

Psaltaren säger att Guds ord är ett ljus för vår stig. Varje bok i Bibeln har något att säga oss om vem Gud är. Precis som Jesus är båda Gud och människa, är Bibeln både människors ord och Guds ord på samma gång. Därför är det mer än en vanlig bok. Den har kraft att förvandla oss.

Vad handlar Bibeln om?

Bibeln består av 66 olika böcker och är uppdelad i två delar, Gamla Testamentet och Nya Testamentet. Den är full av historiska skildringar, berättelser, brev, poesi och sånger. Gamla testamentet berättar att det finns en Gud och beskriver Guds person på många olika sätt. Det berättar också om hur man kan leva ett liv såsom Gud tänkt.

Nya testamentet börjar med de fyra evangelierna som handlar om vad Jesus sade och gjorde. De är skrivna av ögonvittnen som levde med Jesus, nämligen lärjungarna Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Nästa bok är Apostlagärningarna, där Lukas förklarar hur den kristna kyrkan startade och växte. Sedan följer 21 brev som tidigt skrevs till kyrkor och kristna ledare, och som är lika relevanta för oss idag. Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, är en blick in i framtiden.

Hur man kan börja läsa Bibeln

Om du inte känner till Bibeln så bra kan Johannesevangeliet vara en bra bok att börja med. Den beskriver vem Jesus är och vad han gjorde. Bli inte förvånad om du plötsligt märker hur Gud kommunicerar med dig genom Bibeln.

2. Bönen – att kommunicera med Gud

Jesus vill utveckla en nära vänskap med oss, och liksom andra relationer bygger vänskapen på kommunikation. Vi kan kommunicera med Jesus genom att be. Någon har sagt att bönen är som syret i relationen med Gud.

Hur ber man?

När man ber kan man helt enkelt prata med Gud som med en annan person. Man behöver inte använda några särskilda ord. Vi kan be på många olika sätt, hemma, när vi är ute och går eller över en kopp kaffe. Du kan t.ex. be för ditt jobb, dina barn eller dig själv. Inget är för stort eller för litet. Gud vet vad som är bäst för oss, och han svarar inte alltid på våra böner på det sätt vi förväntar oss. Hans svar på vår konkreta bön är ibland ”ja”, ibland ”nej” och ibland får vi vänta på svaret.

Varför ska man be?

Även om Gud vet våra tankar, vill han att vi ska kommunicera med honom. Det kan handla om att uttrycka tacksamhet, be om förlåtelse, hjälp eller vägledning. När vi börjar be kommer vi se hur Gud förändrar omständigheter i vår vardag på väldigt konkreta sätt. Det är ett spännande äventyr.

3. Kyrkan – ett nätverk som ger näring

Precis som vatten ger näring till en växt är kyrkan tänkt att ge näring till livet som kristen. När man blir en kristen, blir man också del av ett nätverk av människor som delar samma tro. Man behöver inte försöka klara sig på egen hand.

Gudstjänst

I en kristen gemenskap får man möjlighet att möta Gud, uttrycka sin tacksamhet och tillbe Jesus. Här kan man få undervisning som inspirerar och stärker till att fortsätta lära känna Gud bättre.

Mindre gemenskap

Att tillhöra en kristen kyrka, och en mindre grupp inom kyrkan, ger dig kontakt med människor som känner Jesus och lever hans livsstil i vardagen. De kan uppmuntra dig, och du kan uppmuntra dem (Heb 10:25).

När kyrkan är som bäst är den en kreativ, spretig och dynamisk miljö som fungerar som en bas för att påverka världen med Jesus budskap. Då blir kyrkan en kraft som formar sunda relationer, gör en skillnad för utsatta människor och hjälper människor hitta meningen med livet, precis som Jesus tänkt.

Involvera dig

Därför är det viktigt att involvera sig i en kyrka nära dig. Om du bor i Stockholm kan du t.ex. läsa vidare på www.elimkyrkan.org under Vad du kan göra. Om du vill ha hjälp att hitta en levande kyrka nära dig hjälper vi dig gärna.

Hur kan man fortsätta utforska kristendomen?