FINNS GUD?

Varför visar sig inte Gud för oss?

Alla tror på någonting. Vissa tror att Gud inte finns, andra menar att de själva har upplevt Gud. Många tror att frågan inte går att besvara.

Kristendomen säger att vi är skapade för att ha relationer båda till andra människor och till Gud. Innan vi inleder en relation med Gud kommer alltid något att fattas i livet. Det spelar ingen roll hur bra det går för oss, vilka vänner vi har eller hur uppskattade vi blir. Ingenting kan överbrygga tomheten, förutom den relation med Gud som vi är gjorda för. Om ingenting annat tillfredställer oss i längden, kan det vara så att det är Gud vi saknar?

Men om Gud finns, varför visar han sig i så fall inte? Det är en bra fråga. Kristna menar att Gud faktiskt visar sig för människor. På många olika sätt. I alla tider.

Vi kan ana Gud i naturen

Ett sätt är genom naturen och universum. I den sinnrika människokroppen kan man ana en fascinerande intelligens. Bakom universums expansion borde det finnas en långt starkare kraft som satt igång allting. Och när man ser den komplexa informationen i cellernas DNA, räcker verkligen slumpen som förklaring? Bibeln säger att vi kan ana vem Gud är i naturen (Rom 1:19-20).

Gud viskar till oss i samvetet

Men också i vår starka känsla av rätt och fel finns en glimt av Gud. Vi har en inbyggd känsla av rätt och fel, oavsett våra erfarenheter eller var vi bor på jorden. Vår känsla av rätt och fel är ingen tillfällighet, den kommer från Gud, säger kristen tro. Som Guds avbild har vi förmågan att tänka, planera och fatta beslut. I vårt inre finns ett avtryck av en Gud som är fullkomligt god och helig.

Gud avslöjar sig i Jesus

Allra tydligast har Gud visat sig för oss genom Jesus från Nasaret (Joh 1:18). Kristendomen menar att Gud själv valt att bli människa för att visa vem han är. Gud själv söker ögonkontakt med oss genom Jesus. Jesus liv och lära är hjärtat i kristen tro. Jesus liv visar hurdan Gud är, säger Bibeln.

Hur visar sig Gud idag?

Men kristendomen menar också att man kan erfara Gud idag. Enligt kristen tro är Gud inte en abstrakt idé, utan en person som är aktiv i vår vardag, vare sig vi ser det eller inte. Han söker kontakt med var och en. Många kristna menar att de upplever hur Gud griper in i deras liv med uppmuntran, vägledning, hjälp och ny kraft.

Att vara en kristen handlar inte om vissa regler som ska följas. Kristen tro handlar om inleda en relation med Gud genom Jesus. Det är en relation som präglas av hopp och kärlek. Vad är fel med världen?