VAD ÄR FEL MED VÄRLDEN ENLIGT KRISTENDOMEN?

Varför finns så mycket lidande?

Men om Gud finns, varför ser världen ut som den gör? Varför upplever vi då tomheten inom oss? Varför finns så mycket lidande och orättvisor? Kristendomen menar att det beror på att vi har vänt Gud ryggen. Människan har avbrutit den relation med Gud som vi var skapade för att ha.

Kan inte blunda för problemen

Så snart man slår på nyheterna blir det uppenbart att världen är full av problem, även om vi ibland hellre skulle vilja blunda för det. Om Gud finns, verkar han långt borta.

Många människor gör hjälteinsatser för att förändra världen. Och det är beundransvärt. Men ofta är det som att försöka sätta ett plåster på ett stort öppet sår. Det finns någonting ännu djupare som vi inte kommer åt.

Vi behöver inte se längre än till vår egen vardag för att se vad själviskhet, girighet och trasiga relationer för med sig. Livet är inte bara vackert. Det är fullt av slitningar, konflikter, smärta. En del problem och konflikter verkar omöjliga att lösa.

Hur Gud tänkt att livet ska vara

Så har det inte alltid varit. När Gud gjorde världen och såg på det han skapat, var det “mycket gott” (1 Mos 1:31). Gud gav människan en unik roll, vi är fria att fatta medvetna val, och relatera till Gud själv. Gud ville ge oss ett liv där vi var tillfredställda med varandra, med Gud och med skapelsen.

Liksom de första människorna har vi idag valt att inte följa Guds vägledning för livet. Vi har valt att gå vår egen väg, och ignorera Gud. Bibeln beskriver det såhär: “Vi gick alla vilse som får. Var och en ville vandra sin egen väg” (Jes 53:6). Det får stora konsekvenser för livet på jorden. Och också vi är del av problemet. Varför är Gud så långt borta?