VARFÖR ÄR GUD SÅ LÅNGT BORTA?

Varför verkar Gud så långt borta?

Men om Gud finns, varför verkar han då så långt borta? Bibelns svar är överraskande. Du kanske har hört talas om de tio budorden. De flesta svenskar håller nog med om att det är bra tankar, även om man kanske inte kan rada upp dem.

Ignorerar vi Gud?

Budorden är inte en lista av krav eller förbud, utan enkel och praktiskt vägledning från Gud för hur man lever ett tillfredsställande liv. Men de ger oss också ett exempel på hur vi fortfarande ignorerar Gud idag. Med nutida språk ställer budorden följande frågor till oss (från 2 Mos 6 och Matt 5):

1. Ger du Gud den centrala platsen i ditt liv, där han borde vara?

2. Har du ersatt Gud med en person, ett projekt eller prylar?

3. Har du någonsin nämnt Guds namn på ett slarvigt eller respektlöst sätt?

4. Håller du en dag varje vecka fri från arbete för att fokusera på Gud och få den vila du behöver?

5. Respekterar och hedrar du dina föräldrar?

6. Dödar du? Vaka över dina arga tankar och impulser, för de är också mordiska.

7. Har du orena begär till en annan person? Var inte otrogen, inte ens i dina tankar.

8. Har du någonsin tagit något som inte var ditt?

9. Har du någonsin ljugit eller sagt en halvsanning till någon annan?

10. Har du någonsin varit avundsjuk på det andra har?

Tappat kontakten med Gud

När vi inte följer de här grundläggande råden för livet påverkar det både oss själva och alla våra relationer – till människor omkring oss, till skapelsen och till Gud. Då tappar vi kontakten med Gud. Det kallar Bibeln för synd. ”Den som vet hur man handlar rätt, men inte gör det, han begår en synd” (Jak 4:17).

Idag är ordet “synd” antingen något spännande och lustfyllt, eller bara något gammaldags. Men om vi ska komma åt problemen i världen och tomheten inom oss, måste vi ta synden på allvar. Det djupaste problemet i världen handlar om synden – att människan velat ta Guds plats.

Som en mur mellan Gud och oss

Synd handlar om att vi dagligen väljer att ignorera Gud för att vi hellre vill bestämma själva hur vi ska leva. När vi avvisar Guds hjälp vänder vi honom ryggen. Eftersom Gud är god och perfekt kan han inte acceptera synden. Därför blir det en mur mellan människor och Gud som hindrar oss från att ha en levande, kärleksfull relation med Skaparen. “Det är era synder som skiljer er från Gud” (Jes 59:2), säger Bibeln.

Enligt kristendomen är det alltså våra egna medvetna val som gör att Gud verkar så långt borta. Vi har tappat kontakten med Gud, och synden gör att vi kommer att vara skilda från Gud för evigt. Men det finns nu fortfarande en möjlighet att få kontakt med Gud. Hur får man kontakt med Gud?