Träningsskola med New Wine – nästa modul om Guds Rike startar 28 april

Lördagen den 28 april startar nästa modul med Träningsskolan som handlar om Guds rike! Denna dag har vi Dr Bob Ekblad på besök, som är lärare på New Wine Training Partnership i England och hans tidigare besök i Elimkyrkan har varit mycket uppskattade!

Varje modul med Träningsskolan består av en hel lördags undervisning + tre vardagskvällar och du anmäler genom att maila till traningsskola@elimkyrkan.org och betala in 300:- på Elimkyrkans PG 41 08 52-8 (märk med ”Träningsskola”).

Läs mer om modul Guds Rike på Träningskola med New Wine