VÅRA KYRKOR

Våra kyrkor

Vi är en kyrka med ett särskilt hjärta för Stockholm. Visionen för Elimkyrkan Stockholm är att göra stockholmare till medvetna, helt överlåtna efterföljare till Jesus Kristus. Det är därför vi finns. Allt vi gör handlar om den visionen.

Elimkyrkan är ett nätverk av kyrkor

Vi vill vara en kyrka som växer och inkluderar människor med olika bakgrund och med olika språk från många delar av Stockholm. Därför finns vi inte bara på en plats, utan flera. Vi uttrycker oss inte bara på ett språk, utan flera. Samtidigt delar vi samma tro, värderingar och vision.

Hur då?

En av våra strategier för att växa och dela budskapet om Jesus med andra är att starta nya kyrkor. Vi kallar det församlingsplanteringar. Vi är övertygade om att kyrkan behöver finnas nära människor, att den behöver möta olika typer av behov, och att vi lättare kan växa och hitta vår plats när vi tillhör en mindre grupp.

Trestegsraket

Vi tänker oss att församlingstillväxt ofta sker i tre steg. De flesta kyrkor börjar med en mindre grupp kristna som ofta träffas i hemmen, men har det uttalade syftet att nå ut till stockholmare med sin tro. Vi kallar detta för en pionjärcellgrupp. Om pionjärcellgruppen utvecklas kan den växa till flera grupper som vi kan kalla en församlingsplantering. Nästa steg är att bli en församling, som kan fortsätta fungera inom ramen för Elimkyrkan Stockholm, men kanske mer självständigt.

Många olika kyrkor behövs

I en stad som Stockholm – som har en mångfald av språk, kultur och uttryckssätt – behövs många olika slags kyrkor. Därför samarbetar vi gärna med andra. Vi vill stötta och uppmuntra nya kyrkor att startas över hela staden. Vi vill arbeta långsiktigt för att överbrygga kulturella och språkliga barriärer, och verka för integration.

Mål till 2020

Vårt mål fram till år 2020 är att ha startat 10 kyrkor på olika platser och med olika inriktning. Här finns plats för alla som vill bidra på olika sätt. Idag har vi 6 sådana planteringar och några till är på väg.