ELIMKYRKANS HISTORIA

Mer än 100 år i Stockholm

Elimkyrkan har funnits länge i Stockholm, sedan 1884. Här följer en kort historik från starten fram till idag.

Pionjär satsning

Elimkyrkan startades av femton pionjära kristna som flyttade från Södermalm till dagens Östermalm på 1880-talet. Östermalm hette då Ladugårdslandet och var ett område med stor social misär. Många människor blev kristna och lät sig döpas. År 1884 bildades sedan Stockholms Femte Baptistförsamling med 73 medlemmar.

Elimkapellet byggs 1898

Efter att först ha träffats i hemmen och sedan hyrt olika lokaler på Östermalm byggdes 1898 kyrkan i korsningen av Storgatan och Styrmansgatan. Den fick namnet Elimkapellet.

Församling med barn och ungdomar

Församlingen hade under 1900-talets början en omfattande verksamhet i flera delar av Stockholm med gudstjänster, bönesamlingar, barnverksamhet och socialt arbete för hemlösa. År 1912 var 1244 personer medlemmar i församlingen, och 950 barn och ungdomar var aktiva i församlingens arbete på olika håll i Stockholm. Man firade flera gudstjänster varje söndag. Ibland fick besökare vända hemåt igen på grund av platsbrist.

Nya kyrkor

Runt sekelskiftet bedrev församlingen verksamhet på många andra håll i staden förutom samlingarna på Östermalm, till exempel på Gärdet, i Djursholm, Hjorthagen och Täby. Med tiden uppstår också flera nya församlingar ur Stockholms Femte Baptistförsamling.

Elimkyrkan Stockholm bildas

År 1990 tar Stockholms Femte Baptistförsamling initiativ att gå samman med Birkakyrkan, som firat gudstjänst i Vasastan. Tillsammans bildar man Elimkyrkan Stockholm. I början av 2000-talet arbetar man aktivt med Alphakursen, en grundkurs i kristen tro, och har ett omfattande studentarbete.

Fokus på församlingsplanteringar

Sedan 2005 har vi startat flera nya kyrkor, så kallade församlingsplanteringar. Dessa heter Elimkyrkan Skärholmen, Elimkyrkan YBC , Elimkyrkan Trinity (nedlagd 2011), Elimkyrkan Västerort och 2011 togs ett initiativ till en engelskpråkig församlingsplantering som heter Elimkyrkan Lighthouse.  Under 2007 anslöt sig även Sollentuna Baptistförsamling till Elimkyrkan. Elimkyrkan samarbetar också sedan 2010 med en rysktalande kyrka och sedan 2011 med en kongolesisk kyrka, Ambassadeur du Christ. Båda dessa firar gudstjänster i Elimkyrkan Stockholm City. Det finns även ett långsiktigt intiativ för församlingsgrundande utmed tunnelbanans Röda linje.

Flytt till Södermalm

I maj 2012 beslutades att sälja Elimkyrkan på Östermalm och köpa den större Salemkyrkan på Folkungagatan 90 på Södermalm. Församlingen flyttade den 30 juni 2013 till Folkungagatan efter att delar av lokalerna renoverats. Vi räknar med att hela renoveringsarbetet kan vara klart i början av 2014. Kyrkobyggnaden på Södermalm hette tidigare Salemkyrkan, och har nu fått namnet Folkungakyrkan.

Frågor?

Kontakta våra medarbetare eller anmäl dig till Församlingsintroduktionen, en kurs om vår teologi, vision och värderingar.