ELIMKYRKANS VÄRDERINGAR

Vad ska prägla kyrkan?

Det är viktigt att ha målsättningar. Men utan kärlek är våra planer och strategier ingenting värda, säger Bibeln. Därför har vi formulerat elva värderingar som berättar om hur vi vill jobba. Värderingarna beskriver det vi vill ska prägla församlingens liv.

Vi är inte perfekta

Poängen med värderingarna är inte att vi ska bli perfekta på alla områden. Det är vi inte. Men vi vill hela tiden förändras mer och mer åt det håll som värderingarna talar om. Vi vill planera för, utveckla och tillämpa värderingarna i allt vi gör. Våra värderingar är inte rangordnade. Alla är lika viktiga för helheten och måste hållas levande.

1. Funktionell organisation

En funktionell och trovärdig organisation är viktig eftersom evangeliet är viktigt. Organisationen behövs för att medlemmarna i församlingen ska kunna få bästa möjliga stöd och hjälp. Liv och bra organisation hör ihop. En organism är oändligt mycket mer organiserad än en förening: vår tro är att församlingen är en andlig organism, Kristi kropp. (2 Kor 8:18-21)

2. Mindre grupper

För att varje medlem ska vara sedd och hörd, för att allas andliga gåvor ska vara i bruk och för att andliga, personliga och sociala behov ska tillgodoses är varje medlem uppmuntrad att även vara med i en liten grupp, en cellgrupp, som en del av församlingslivet. Mindre grupper har varit en del av den levande kyrkan från dess födelse och har funnits som en viktig del i alla förnyelsetider genom historien. (Apg 12:12-17)

3. Personorienterad evangelisation

Vi tror att människor är viktiga för Gud; de måste därför vara viktiga för församlingen. Församlingens evangelisation utgår från övertygelsen att Gud älskar alla människor. Därför ska evangelisationssätten anknyta till sökarens behov. (Matt 5:1; 8:1,5-10; 9:9)

4. Passionerad andlighet

Vi tror att passionerad andlighet, uttryckt i levande bön, lovsång, varma relationer och entusiasm över evangeliet är ett självklart uttryck för vår tro på att Gud har fött oss på nytt till gemenskap med sig själv, att Han inbjuder oss att leva i den helige Andes kraft och att Han i Bibeln uppmanar oss att alltid vara glada över det stora Han gör för oss. (Fil 4:3; Kol 3:25-26; 4:4)

5. Inspirerande gudstjänster

Församlingens syfte är att Gud ska äras och upphöjas och Guds rike bli synligt i samhället genom förvandlade människor. Inspirerande gudstjänster där Gud och människor möts, med hopp, glädje, kvalitet, tydligt innehåll och fest, kommer som ett resultat av den helige Andes närvaro i församlingen. (Psalm 150; 1 Kor 14:24, 25)

6. Kultur och budskap

Vi tror att församlingen ska vara trogen det oföränderliga budskap som Bibeln gett oss, men på ett sätt som är begripligt i vår kultur. (Apg 17:2-3, 10, 18, 19-34)

7. Kärleksfulla relationer

Vi eftersträvar öppna kärleksfulla relationer, där glädje och humor, uppmuntran, stöd och sund korrigering är beståndsdelar, som är avsedda att ge en bild av Guds kärlek till oss. I församlingen, Kristi kropp, är alla lemmar lika viktiga och värdefulla. (1 Joh. 4:19; 1 Pet 3:8)

8. Växande människor

Vi tror att församlingen består av människor menade att växa – och att församlingens uppgift är att understödja denna växt. En viktig del i detta är den andliga växten, lärjungaskapet, men vi vill också att människor ska växa på alla livets plan. I allt strävar vi efter att människor ska växa till att bli mer lika Jesus. (Rom 12:2; Ef 6:7)

 9. Familjen i fokus

Eftersom familjen är samhällets viktigaste beståndsdel ska församlingslivet stärka äktenskap och gemenskap samt tillgodose barnens behov. Barn är lemmar i församlingen, betydelsefulla som de är, inte bara för det de kommer att bli. (1 Mos 2:18-25; Gal 1:15)

10. Andliga gåvor

Församlingens arbete bygger på övertygelsen att den helige Ande ger andliga gåvor till alla troende och att det är vårt gemensamma ansvar att finna områden där alla medlemmar kan få uppleva tillfredsställelsen att tjäna Gud och varandra på ett meningsfullt sätt. (1 Kor 12:12-31)

11. Ledarskap

Tydligt och stödjande ledarskap betyder att de som har den andliga gåvan att leda har som sin viktigaste uppgift att hålla församlingens vision levande och att hjälpa medlemmarna att finna, utveckla och tjäna med sina andliga gåvor. (Rom 12:8b; 1 Pet 5:2-3)

Frågor?

Kontakta våra medarbetare eller anmäl dig till Församlingsintroduktionen, en sätt att lära känna vilka vi är. Kolla i Kalendern och anmäl dig till nästa kurs.